Prehľad vydaných noviniek v Qesu. Novinky sú rozdelené podľa dátumu vydania (od najnovšieho). Obrázok s vyznačenou zmenou (červenou farbou) zväčšíte pomocou kliknutia.

29.07.2021

V júlovej aktualizácii pribudlo nové nastavenie výpočtu DPH.

Výpočet DPH můžem prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým je počítanie DPH pri každej položke a celková suma je súčtom položiek – bez DPH a samotnej DPH. Druhým spôsobom je výpočet na konci dokladu zo základu (DPH ako rozdiel celkovej sumy dokladu a základu DPH).

Obidve metodiky nie sú v rozpore so zákonom (môžu sa používať obidve), v nastaveniach programu je možné zvoliť podľa akého spôsobu má byť DPH počítaná.

Príklad

 • Položka s cenou 1,12€ bez DPH
 • Počet kusov 16

Výpočet z celkovej sumy

 • Cena celkom bez DPH = 1,12 * 16 = 17,92 €
 • DPH = 17,92 * 0,2 = 3,58 €
 • Cena celkom s DPH = 17,92 + 3,58 = 21,50 €

Výpočet po položkách

 • Jednotková cena s DPH, zaokrúhlená na 2 des.miesta = 1,12 * 1,2 = 1,34 €
 • Cena celkom s DPH = 1,34 * 16 = 21,44 €
 • DPH = 21,44 – (21,44 / 1,2) = 3,57 €

Nastavenie

Pribudlo nové nastavenie spôsobu výpočtu DPH (menu Nastavenie – Fakturácia – Predvolené hodnoty – Výpočet DPH). Pôvodný výpočet je nazvaný Z celkovej sumy, nový výpočet potom Po položkách.  

Pravidelný predaj

Spôsob výpočtu DPH sa automaticky aplikuje na novo vytvorených objednávkach a je zohľadnený na všetkých odpovedajúcich prehľadoch a tlačových zostavách.

Fakturácia

Spôsob výpočtu DPH sa automaticky aplikuje na všetkých faktúrach (s DPH).

02.04.2021

Aprílová aktualizácia prináša novú tlačovú zostavu pre rozvozcov, niekoľko vychytávok pre jednoduchšie používanie a opravu drobných chýb.

Predaj

Zväčšili sme logo a razítko na tlačovej zostave Faktúra. Odporúčaný rozmer obrázkov:

 • Logo – 75px x 188px,
 • Razítko – 100px x 250px.

Pravidelný predaj

Bola pridaná nová tlačová zostava v sekcii Dodávky – Zoznam dodávok. Táto zostava sa hodí hlavne pre rozvozcu v teréne.

Katalóg položiek

V prehľade položiek pribudli informačné ikony:

 • ak je položka skladová, ale nie je priradená na žiaden sklad,
 • ak je položka na predaj, ale nemá žiaden platný cenník.

31.01.2021

Prvá aktualizácia roku 2021 priniesla hlavne optimalizáciu rýchlosti načítavania nástrojov (napr. Pravidelné objednávky – Prehľad) a opravu drobných chýb.

Katalóg položiek

Zoznam položiek je možné filtrovať pomocou nového, komplexného filtra. Táto funkcia sa hodí najmä pri hromadnej úprave istého typu položky katalógu (úprava cien, priradenie na sklad a pod.).

Druhou zmenou je doplnenie zobrazenia všetkých individuálnych cenníkov na karte položky, záložka Predaj.

Tlačové zostavy

Všetky tlačové zostavy dostali nové, kompaktnejšie riadkovanie (Rozpis dodávok, Dodací list, Vyúčtovanie a Faktúra).

Zároveň došlo k úprave zobrazovaných detailov dodávok na zostave Vyúčtovanie. Po novom sú dodávky zoskupené podľa dodacej adresy a tlačí sa k nim číslo dodávky a prijatej objednávky (pre jednoduchšie dohľadávanie na strane partnera).

17.11.2020

Táto aktualizácie prináša dva nové prehľady, zkompaktnili sme všetky tabuľky a tiež sa našli chyby, ktoré sme opravili. Zároveň sme doplnili nápovedy o obrázky, aby sa s nimi lepšie pracovalo.

Pravidelný predaj

Rozšírili sme sekciu Prehľad o novú záložku – Objednávky a dodávky. V tomto prehľade nájdete zoznam všetkých objednávok a dodávok za zvolené obdobie, vrátane možnosti zobrazenia detailu objednávky. Vďaka tomu získate rýchly náhľad na všetky objednávky v budúcnosti, i dodávky v minulosti. Zoznam je zoradený podľa dátumu (od najnovšieho).

Sklady

Aj v skladoch sme rozšírili sekciu Prehľad o novú záložku – Zmena stavu zásob. Jedná sa o súhrn príjmov a výdajov položiek vybraného skladu za obdobie. Tento prehľad sa hodí pri analýze spotreby a výroby za sledované obdobie.

01.11.2020

Okrem niekoľkých drobných opráv a vylepšení sme pridali rozšírili nástroje pre správu skladových zásob o evidenciu šarží – viac nižšie.

Sklady

Pre možnosť trasovania výrobných šarží vo výrobnom procese (najmä v potravinárstve) sme pridali možnosť evidovať prijaté (naskladnené) a vydané šarže. Vďaka tomu budete môcť jednoducho a rýchlo dohľadať všetky pohyby na sklade, kde sa hľadaná šarža vyskytla.

Pre zapnutie evidencie šarží na konkrétnej skladovej položke pribudol nový prepínač v editácii katalógovej položky.

Na karte katalógovej položky v záložke Sklad sa tak zobrazí nová sekcia s prehľadom aktuálne evidovaných a bývalých šarží danej položky na skladoch. Po kliknutí na ikonu lupy sa zobrazí vyfiltrovaný prehľad pohybov na sklade s danou šaržou.

Pri príjme takejto položky na sklad a tiež pri jej výdaji zo skladu je nutné vyplniť do nového políčka všetky šarže, ktoré sa v danom pohybe nachádzajú.

Vybrať môžete z už evidovaných šarží, alebo zapíšte nové „číslo“ šarže a potvrďte klávesou ENTER.

Šarže vyradíte do „archívu“ pri inventúre ich zmazaním z políčka šarží. 

20.10.2020

Okrem niekoľkých drobných opráv a vylepšení sme pridali nový nástroj Prehľad záznamov o komunikácii s partnermi – viac nižšie.

Kontakty

Nový nástroj Prehľad záznamov slúži na rýchlu orientáciu v zapísaných záznamoch k partnerom za posledné obdobie.

15.10.2020

Okrem množstva drobných opráv a vylepšení pripravujeme lokalizáciu Qesu do češtiny.

Kontakty

Pri každej adrese partnera pribudla možnosť nastavenia ako doručovacej pre objednávky.

Pravidelný predaj

Nový prepínač na zobrazenie rozpisu objednaných položiek priamo v prehľade objednávok.

Dodací list je možné vytlačiť aj jednotlivo pomocou tlačítka v riadku s danou dodávkou.

Nastavenia

Fakturácia – číselná rada faktúr má teraz 2 formáty číslovania:

 • Prefix + Poradové číslo + Rok,
 • alebo Prefix + Rok + Poradové číslo.