Nápoveda

Novinky

Prehľad vydaných noviniek v Qesu.

Úvod do Qesu

Prihlásenie sa do Qesu a popis základného ovládania.

Kontakty

Prehľad obchodných partnerov a ich kontaktov, záznamy o komunikácii, nastavenie spolupráce, prehľady fakturácie, pohybov a objednávok.

Výkaz práce

Vlastný výkaz práce pracovníka, prehľady po pracovných činnostiach a pracovníkoch, a prehľad všetkcýh záznamov.

Predaj

...

Katalóg položiek

Katalóg položiek, priradenie na sklad a minimálna zásoba, cenník a položky vyskladňované pri predaji, výrobná receptúra.

Sklady

Katalóg položiek, evidencia skladov, stav zásob a skladové pohyby - príjem, výdaj a inventúra skladu.

Pravidelný predaj

Evidencia pravidelných objednávok od partnerov, vychystanie dodávok a dodacích listov, vyúčtovanie dodávok a fakturácia.

Financie

...

Nastavenia

...