Výkaz práce pomôže vám a vašim pracovníkom s evidenciou odpracovanej doby. Pracovníkom nahrádza dochádzkovú knihu a vám úmorné počítanie odpracovanej doby po skončení mesiaca.

Nastavenie

Aby vám nástroje dobre slúžili a uľahčili prácu, venujte čas správnemu nastaveniu. Zároveň skontrolujte nastavenie práv jednotlivých úžívateľov a pracovníkov.

Pracovné činnosti

Výkaz práce pozostáva zo záznamov pracovnej činnosti jednotlivých pracovníkov. Preto je na začiatku potreba definovať pracovné činnosti, ktoré budú pracovníci vykazovať v záznamoch. Jednotlivé činnosti môžete priradiť konkrétnym pracovníkom spoločne s individuálnou hodinovou sadzbou ich práce. 

Kde? Nastavenia – Pracovné činnosti
Právo: Nastavenia – Pracovné činnosti

Pracovníci

Vytvorte si zoznam pracovníkov, ktorých pracovnú činnosť budete sledovať. Jednotlivým pracovníkom môžete priradiť pracovné činnosti spoločne s individuálnou hodinovou sadzbou.

Kde? Nastavenia – Pracovníci
Právo: Nastavenia – Pracovníci

 

Aby mohli pracovníci sami vykazovať svoju prácu, musia sa stať zároveň užívateľmi systému.

Pri vytváraní/úprave užívateľa zvoľte prepínač Pracovník, vyberte pracovníka zo zoznamu a nastavte mu heslo.

V Nastavení práv užívateľa nezabudnite zvoliť právo Výkaz práce – Môj výkaz práce, aby mohol pracovník sám za seba zapisovať svoju vykonanú prácu.

Kde? Nastavenia – Užívatelia a práva
Právo: Nastavenia – Užívatelia a práva

Môj výkaz práce

Tento nástroj predstavuje individuálnu dochádzkovú knihu práve prihláseného užívateľa – pracovníka. Okrem základných údajov vidí štatistiku nim vykázanej práce za aktuálny a minulý mesiac. Zároveň môže pridávať záznamy o svojej práci pomocou tlačítka Pridať  .

Zvolí dátum (automaticky je vybraný aktuálny), pracovnú činnosť a zadá čas od-do svojej práce (výsledný počet odpracovaných hodín sa počíta automaticky sám) a záznam uloží.

Kde? Výkaz práce – Môj výkaz práce
Právo: Výkaz práce – Môj výkaz práce

Súhrn za mesiac

Mesačný súhrn vykázanej práce na jednotlivých činnostiach a celkovej ceny nájdete v tabuľke tejto sekcie. Vďaka nej môžete priebežne sledovať budúce náklady za prácu v aktuálnom mesiaci.

Kde? Výkaz práce – Súhrn za mesiac
Právo: Výkaz práce – Správa výkazov práce

Výkaz pracovníkov

Výkaz jednotlivých pracovníkov môžete do detailu prehliadať ako súhrn za vybraný mesiac. Zároveň v detaile pracovníka nájdete súhrn po pracovných činnostiach, ale i prehľad jednotlivých záznamov jeho práce.

Kde? Výkaz práce – Výkaz pracovníkov
Právo: Výkaz práce – Správa výkazov práce

 

Ak sa chystáte spracovávať výkaz práce za uplynulý mesiac, nezabudnite na začiatku uzamknúť výkaz pracovníka pre ďalšiu editáciu. Zabránite tak tomu, aby pracovník mohol dodatočne meniť svoj výkaz za daný mesiac.

Kde? Výkaz práce – Výkaz pracovníkov – Detail pracovníka – záložka Cena práce – zelené tlačítko Uzamknúť výkaz / červené tlačítko Výkaz je uzamknutý

Prehľad záznamov

Tento prehľad nahrádza klasický pohľad à la dochádzková kniha s chronologickým záznamom výkazov práce. Ľahko tak skontrolujete, kto a kedy pracoval. Zároveň, ak podržíte kurzor nad konkrétnym záznamom, dozviete sa kto a kedy záznam zapísal, prípadne zmenil.

Kde? Výkaz práce – Prehľad záznamov
Právo: Výkaz práce – Správa výkazov práce