Efektívne riadenie podnikania so stálym sortimentom.

Aby úspech nebola náhoda!

Pomôžte svojmu podnikaniu

Podnikanie je tvrdá drina. Nikto nič nedaruje zadarmo – úspech si každý musí zaslúžiť. Niektoré opakovené procesy si môžete sprehľadniť a zjednodušiť vhodným systémom.

Preto sme vytvorili systém Qesu.
Obchod a objednávky
Sklady a správa zásob
Expedícia a výúčtovanie
Fakturácia a pokladne
Vedúci a pracovníci

Záleží nám na spoločnom úspechu

Nový systém práce je vždy veľkou zmenou vo fungovaní firmy. Sme presvedčení, že vďaka Qesu to bude výrazná zmena k lepšiemu.

Nie sme teoretici, systémy pre firmy navrhujeme a tvoríme už druhé desaťročie. Sami sme podnikatelia a zároveň užívatelia vlastných systémov.

Systém Qesu úspešne používajú firmy so stálym sortimentom - výrobné firmy (napr. pekárne), reštaurácie, kaviarne a rýchle občerstvenia. Prispôsobili sme jeho nástroje pravidelným objednávkam a vašej spolupráci s dlhodobými partnermi.

Užívatelia sú prvoradí

Vaši spolupracovníci vám pomáhajú tvoriť firmu. Qesu im pomôže dosahovať želané výsledky rýchlejšie a spoľahlivejšie. To je náš recept na dlhodobú spoluprácu.

Školenie a podpora

Pomôžeme vám so správnym nastavením a vašich ľudí spoľahlivo zaškolíme. Tvoríme zrozumiteľné návody a obrátiť sa môžete aj na našu odbornú podporu.

Bezpečné riešenie

Oddelené databázy firiem na profi serveroch v datacentre, šifrovaná a zabezpečená komunikácia, pravidelné zálohy dát a nepretržitý monitoring prevádzky.

Férová cena

Cena Qesu je rovnako ako funkčnosti zameraná na malé a stredné firmy. V mesačnom predplatnom je zahrnutá kompletná prevádzka a podpora - žiadne skryté poplatky.

Agendy a funkcie Qesu

Partneri a kontakty

Jednotný zoznam spolupracujúcich partnerov (odberatelia, dodávatelia) umožní spoľahlivo zatrieďovať všetky príjmy a výdaje, objednávky, dodávky či faktúry. Zároveň uľahčí ich tvorbu vďaka individuálnemu nastaveniu spolupráce - vlastný cenník, rozpoznanie príchodzej platby podľa čísla účtu, dodacie adresy a kontaktné osoby.

Objednávky a dodávky

Máte stabilný zoznam produktov a pravidelných odberateľov? Nástroje pravidelného predaja umožňujú rýchlu evidenciu objednávok na konkrétny deň, správne zoradenie v zozname dodávok pre rozvoz, tvorbu dodacích listov a vyúčtovanie dodávok za obdobie vrátane vystavenia súhrnnej faktúry.

Skladové zásoby

Evidencia skladov surovín, obalových materiálov, hotovej výroby, osobných ochranných pomôcok či čistiacich a hygienických prostriedkov. Karta položky na sklade s možnosťou stráženia minimálnej zásoby a prehľadu jej pohybov vrátane šarží. Tvorba hromadnej príjemky a výdajky zo skladu, preskladnenie medzi skladmi a inventúra zásob.

Finančné pohyby

Účtovníctvo nedáva okamžitý pohľad na aktuálny stav finančných zásob. Ten poskytuje prehľad finančných pohybov (CashFlow) na účtoch a v hotovostných pokladniach. Pohyby je možné kategorizovať, priraďovať druhú stranu (partnera) a evidovať výšku DPH v rámci pohybu. Evidovať je možné aj nefiškálne pohyby (napr. neuznateľné náklady). Bankové pohyby sa načítajú z elektronického výpisu účtu.

Výkazy práce

Dochádzková kniha vo svojej papierovej podobe neumožňuje vzdialenú priebežnú kontrolu a po skončení mesiaca je nutné ju celú ručne spracovať. Výkaz práce v Qesu tieto problémy rieši. Každý pracovník si môže viesť vlastný výkaz práce (s automatickým auditom zmien). Vedúcemu pracovníkovi sa tak tvoria priebežné prehľady vykázanej práce a uzávierka mesiaca je otázkou niekoľkých kliknutí.

Referencie od zákazníkov

Presvedčte sa sami, ako Qesu pomáha v podnikaní našich zákazníkov.

Pred tým sme používali Google tabuľky. Po otvorení tretej prevádzky už som ale vedel, že bude treba zmenu. Už pri prvom zhliadnutí Qesu sa mi páčila koncepcia. Ovládanie je intuitívne a prehľadné. Aj menej zdatní spolupracovníci sa základné veci naučia rýchlo používať. To mi najviac pomáha pri výkaze práce, keď si ho sami vedia bez chýb vypĺňať.

Marcel H.
Sieť rýchlych občerstvení

Qesu spĺňa moju hlavnú požiadavku - zefektívnenie tvorby objednávok a dodacích listov pre približne stovku našich každodenných odberateľov. Najväčšou pomocou bolo odpadnutie ručného vypisovania a tvorby podkladov pre fakturáciu za jednotlivé obdobia podľa zmluvy so zákazníkom.

Miloš A.
Výroba varených knedlí a buchiet

V Qesu je presne to, čo potrebujem. Veľmi efektívne vyriaďujem desiatky objednávok a dodávok denne. Systém mi zároveň stráži vyúčtovanie dodávok a úhrady faktúr. Obsluha programu je jednoduchá, čo mi šetrí čas. Zároveň sme vďaka tomu rýchlo zaškolili zbytok personálu.

Milan P.
Výroba zemiakových lupienkov

Kontakt

Zaujalo vás Qesu? Radi program predvedieme a ukážeme jeho možnosti pre vaše podnikanie. Kontaktujte nás.
E-mail
Kancelárie

Sukova 49/4,
602 00 Brno, Česká republika

© 2020 SmartBrains. Všetky práva vyhradené
Vytvorené s ❤️ a ☕️ v Brne.
Icons made by Freepik from www.flaticon.local