Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento súhlas nám udeľujete len v prípade, že nie ste zákazníkom počítačového systému Qesu. V prípade, že už ste zákazníkom, Vaše osobné údaje spracovávame na základe iných právnych dôvodov (viac tu: Zásady ochrany osobných údajov).

Zaškrtnutím políčka dávate svoj výslovný súhlas nám, správcovi osobných údajov, Smartbrains solutions s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, identifikačné číslo 043 800 11, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, spisová značka C 89607 (Správca ), aby sme spracovávali v súlade s platnou a účinnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko);
  kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo);
 • informácie o používaní našich služieb, vrátane informácií obsiahnutých vo Vašich žiadostiach o služby;
 • informácie z našej osobnej, telefonickej a elektronickej komunikácie s Vami;
 • geolokačné informácie (informácie z internetového prehliadača alebo mobilných aplikácií, ktoré využívate),
 • informácie, ktoré sme získali priamo od Vás alebo zo sociálnych sietí a internetu, ktoré ste tam Vy sám / sama umiestnil / a za účelom obdržania marketingových informácií a od tretích strán, ktoré sú oprávnené na prístup a spracovávanie Vašich osobných údajov a s ktorými spolupracujeme, viď časť „Spolupracujúce tretie strany“, k našim nasledujúcim účelom uskutočňovaným nami alebo osobami nami poverenými:
  • zasielanie informácií o nami organizovaných udalostiach e-mailom;
  • zasielanie obchodných informácií e-mailom;
  • ponúkanie služieb (poskytovaných nami alebo akoukoľvek spolupracujúcou treťou stranou) e-mailom;
  • uskutočňovanie ankiet ohľadom prieskumu trhu;
  • automatické spracovanie zamerané na analýzu Vašich osobných údajov za účelom vývoja cielenej reklamy zodpovedajúce Vašim potrebám;
  • marketingové spracovanie, analýzy a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku ohľadom výrobkov a služieb Vašim potrebám a skvalitňovania služieb; a
  • organizácie a vyhodnotenie rôznych druhov súťaží alebo ankiet s možnosťou výhry ceny alebo bez tejto možnosti.

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované nami, ale Vaše osobné údaje môžu byť spracované tiež ďalšími spracovateľovi / príjemcovi, pozrite „Spolupracujúce tretie strany„.

Ak sa nestanete našim zákazníkom, Váš súhlas bude platný 12 mesiacov od udelenia súhlasu.

Tento súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním e-mailu na adresu info@smartbrains.cz.

Zaškrtnutím políčka potvrdzujete, že ste sa zoznámil / a so Zásadami ochrany osobných údajov, že ste im celkom porozumel / a a že osobné údaje, ktoré ste poskytol / a sú presné, pravdivé a úplné. Ste si vedomý / a, že máte právo:

 • vziať svoj súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať od nás informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;
 • vyžiadať si u nás prístup k svojim osobným údajom a tieto aktualizovať alebo opraviť;
 • požadovať od nás vymazanie Vašich osobných údajov; a
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Po zaškrtnutí políčka súhlasu a odoslaní formulára tlačítkom „Odoslať“ považujeme proces udelenia súhlasu za úspešne dokončený.