Systém Qesu zjednodušuje a sprehľadňuje agendu spojenú s výrobou a predajom stáleho sortimentu firmy. Nástroje sú vymyslené s dôrazom na jednoduchosť a zamedzenie chybovosti.

Začíname s Qesu

Každé zavedenie nového systému do zabehnutých procesov firmy je sprevádzané počiatočným odmietaním zmeny. Cieľom zavedenia Qesu je vo výsledku ušetrenie času „na prácu“ a zníženie administratívnych chýb. Zo skúseností vieme, že po počiatočnom odpore k novinkám, dôjde v krátkom čase k výraznej zmene postoja a používanie Qesu sa stane novou rutinou.

Ovládanie Qesu

Prihlásenie

Webovú adresu na prihlásenie a prihlasovacie údaje (meno a heslo) vám predá váš správca Qesu. Po prvom prihlásení si nezabudnite zmeniť heslo.

Heslo prosím voľte netriviálne, aby ho nemohol nikto jednoducho odhaliť. Nezabudájte, že sa v Qesu nachádzajú citlivé údaje o podnikaní vašej firmy. Zároveň sú všetky akcie zapisované menom prihláseného užívateľa, preto nezdieľajte prístup do Qesu s viacerými osobami.

Základný popis

Obrazovka Qesu je rozdelená na 3 základné časti:

  • Horná lišta – obsahuje logo na ľavej strane a užívateľské menu na pravej strane (tu nájdete možnosť zmeny hesla a odhlásenie sa)
  • Menu – ľavý stĺpec menu so sekciami Qesu, do ktorých má práve prihlásený užívateľ prístup.
  • Vlastný obsah vybranej sekcie – najväčšia, centrálna časť obrazovky – tu sa odohráva všetko „zaujímavé“.

Obsahom vybranej sekcie je väčšinou prehľad už zadaných dát zobrazený v tabuľke a možnosť pridania , úpravy , alebo zobrazenie detailu   záznamu.