Pravidelný predaj

Nástroje v tejto sekcii slúžia na rýchlu evidenciu pravidelných objednávok z vášho sortimentu od partnerov – od objednávok na konkrétny deň, cez vychystanie dodávok a dodacích listov v deň závozu a ich zoradený rozpis pre závoz, až po vyúčtovanie dodávok a fakturáciu.

Nastavenie

Aby vám nástroje dobre slúžili a uľahčili prácu, venujte čas správnemu nastaveniu. Zároveň skontrolujte nastavenie práv jednotlivých úžívateľov.

Typ platby

Rozdeľte si klientov podľa typu platby za dodávky – aby bolo pri závoze jasné, či platia ihneď na mieste, alebo vystavujete súhrnnú faktúru na týždennej či mesačnej báze.

Typy platieb za dodávky si môžete sami definovať podľa vašich potrieb. Zároveň môžete nastaviť to, či bude systém vyžadovať vystavenie vyúčtovania (potrebné pre jednoduché vytváranie faktúr), alebo dodávku vyúčtovávate na mieste formou pokladničného dokladu k dodaciemu listu.

Kde? Nastavenie – Pravidelný predaj – Typy platby

Nezabudnite zvoliť typ platby u konkrétneho partnera. Zároveň môžete zvoliť to, či partner požaduje dodací list.

Kde? Kontakty – Partneri – Profil partnera – Nastavenie spolupráce

Regióny adries partnerov

Ak zavážate objednávky podľa regionálneho členenia, definujte si regióny adries partnerov. Podľa regiónov adries potom môžete filtrovať objednávky a dodávky pri ich editácii a v prehľadoch.

Kde? Nastavenie – Firma – Regióny adries partnerov 

Nezabudnite zvoliť región pri každej adrese partnera používanej pre objednávky a  dodávky. 

Kde? Kontakty – Partneri – Profil partnera – Adresy – Pridať/Upraviť

Katalóg položiek

Objednať a dodávať je možné len položky z katalógu, ktoré majú správne nastavený cenník. ďalej je u neskladových položiek možné vybrať zoznam skladových položiek , ktoré sa automaticky načítajú do výdajky. Viac na samostatnej stránke o katalógu položiek.

Pravidelný predaj

Prehľad

Sekcia ponúka dva pohľady na pravidelné objednávky:

 • Súhrn dodávok za obdobie – súhrn po partneroch, produktoch a typoch platby.
 • Objednávky a dodávky – Zoznam všetkých objednávok a dodávok za zvolené obdobie.

Denné objednávky

Tento nástroj použijete pre zaevidovanie objednávky od partnera na konkrétny deň a závozovú adresu. V zozname, ktorý si môžete filtrovať podľa regiónu, či priamo zadaním časti názvu partnera, sú zobrazené všetky adresy partnerov označené ako objednávacie/dodacie miesta.

Pomocou prepínača Zobraziť detaily sa v zozname pod adresami vypíše obsah aktuálnej objednávky.

Objednávku zadáte pomocou tlačidla Upraviť  na konci riadka s vybranou adresou partnera. Položky objednávky pridáte tlačidlom Pridať .

Kde? Pravidelný predaj – Denné objednávky
Právo: Pravidelný predaj – Denné objednávky

TIP: Ak od vás partner pravidelne objednáva rovnaké položky, môžete si definovať šablónu jeho objednávok a zrýchliť si tak ich pravidelné zadanie. Pri každej novej objednávke sa automaticky nahrá zoznam položiek zo šablóny.

Kde? Kontakty – Partneri – Profil partnera – Nastavenie spolupráce – Šablóna pravidelnej objednávky

Dodávky

Pri vychystávaní dodávok pre konkrétny závozový deň využijete nástroje v tejto sekcii. Prehľad zobrazuje (už len) objednávky na zvolený deň.

Nad zoznamom dodávok nájdete nasledujúce funkcie:

 • Tlačiť
  • Rozpis dodávok (zoradený prehľad dodávok podľa adries s rozpisom dodávaných položiek a súhrnmi na jej konci).
  • Dodacie listy (dodacie listy pre dodávky partnerov, ktorí majú odpovedajúce nastavenie spolupráce).
 • Výdaj zo skladu – vytvorí sa výdajka zo skladu s dodávanými položkami, ktorú môžete ďalej prípadne upraviť. Pri zostavení výdajky sa zohľadňuje to, či je objednaná položka skladová, nastavenie položky vyskladňované pri predaji v katalógu položiek a výber výdajového skladu pre dodávky v nastavení pravidelného predaja – viac v kapitole Katalóg položiek.– Položky vyskladňované pri predaji
 • Všetko dodané –jednotlivé dodávky po ich fyzickom dodaní označte za dodané, aby bol „kruh uzavretý“. Táto funkcia označí všetky doposiaľ neoznačené dodávky za dodané. Len dodané objednávky je možné vyúčtovať.
 • Rozvozové trasy – poradie závozových adries v tlačovej zostave Rozpis dodávok sa riadi nastavením poradia adries v tomto nástroji. Adresy je možné zobraziť na mapách Google.

Dodávky môžete upraviť aj jednotlivo pomocou tlačidla Upraviť . V detaile dodávky môžete upraviť skutočne dodané položky a množstvo po návrate zo závozu, či množstvo vrátených položiek.

Dodané objednávky môžete rovno vyúčtovať pomocou tlačítka Vyúčtovanie , čo sa hodí ak vyúčtovávate každú dodávku partnera zvlášť. Viac v nasledujúcej kapitole.

Kde? Pravidelný predaj – Dodávky
Právo: Pravidelný predaj – Denné objednávky

Vyúčtovania

Vyúčtovanie, podobne ako u mobilných operátorov, slúži na zhrnutie viacero dodávok pod jeden dokument, aby sa dali jednoducho vyfakturovať.

Nové vyúčtovanie je možné založiť 3 spôsobmi:

 • z menu Dodávky – jednotlivé vyúčtovanie jednej konkrétnej dodávky (viď predchádzajúca kapitola)
 • z menu Prehľad – v časti Súhrn dodávok za obdobie sa tlačítkom vytvorí vyúčtovanie všetkých nevyúčtovaných dodávok za zvolené obdobie (partner je vtedy vyznačený červeným trojuholníkom). Táto možnosť sa hodí pri vyúčtovaní dodávok za dlhšie obdobie – napríklad za uplynulý mesiac.
 • z menu Vyúčtovania – pomocou tlačítka Pridať , zvoľte Partnera a označte nevyúčtované dodávky, ktoré chcete do vyúčtovania zahrnúť.

Kde? Pravidelný predaj – Vyúčtovania
Právo: Pravidelný predaj – Denné objednávky

 

Z detailu vyúčtovania môžete rovno vytvoriť faktúru pomocou tlačidla Pridať  v časti Fakturácia. Vytvorí sa nová faktúra pre partnera s vyplnenými dodanými položkami a počtom. Zároveň sa automaticky zohľadní prípadný  individuálny cenník partnera a splatnosť faktúry.

Vyúčtovanie a príslušné faktúry a dodacie listy môžete z detailu vyúčtovania vytlačiť pomocou tlačidla Tlačiť .

Kde? Pravidelný predaj – Vyúčtovania – Detail
Právo: Pravidelný predaj – Denné objednávky